Utolsó frissítés: 2007.05.06. 

Katalógus: a hazai horvát néphagyomány kincsestára    
1. AUDIO
Fesztiválok (Dobro doąli)
   1996-1999
   2000
   2001
   2002
   2003
Gyűjtések
   Bácskai sokacok
   Bosnyákok
   Boszniai horvátok
   Drávamenti horvátok
   Drávamenti sokacok
   Mohácsi sokacok
   Dunamenti sokacok
   Falusi sokacok  
   Rác-horvátok
2. VIDEO
Fesztiválok (Dobro doąli)
   1999
   2000
   2001
Filmek
   1948-as film
   Hvatajte se...
   Preko Drave
Gyűjtések  
   Bácskai sokacok
   Bosnyákok
   Bunyevácok
   Drávamenti horvátok
   Drávamenti sokacok
   Falusi sokacok
3. FOTÓK
Horvátország
Magyarország
   Bosnyák viseletek
   Drávamenti horvát viseletek
   Drávamenti sokac viseletek
   Bácskai sokac viseletek
   Vásznak
 

Audio: beszélgetések, dalok, zenék. Video: beszélgetések, dalok, zenék, táncok. Fotók: népviseletek

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2002-ben kiírt, eVilág c. pályázatán nyerte el a támogatást a Tanac Kulturális Egyesület, hogy létrehozza azokat a digitális tartalmakat, amikről ez a Katalógus hírt ad. A száraz és szakmai "digitális tartalom" kifejezés mögött több ember évtizedes gyűjtőmunkája van, akik önerőből, hitük és lelkesedésük által vezérelve járták a magyarországi horvát falvakat, hogy összegyűjtsék ennek a sokszínűségében szinte páratlan hagyománynak még fellelhető darabjait: táncokat, zenéket, népviseleteket, szokásokat, a régi világról való beszámolókat. Sokszáz (talán többezer) kilométer van mögöttük, többszáz óra beszélgetés, sok-sok falusi kapu, amelyen benyitva egy-egy idős embernél magával a csodával találkoztak: a megelevenedett múlttal, zenékkel, dalokkal, táncokkal, amikre addig szinte senki sem volt kíváncsi. A kapun túl az emberek lelke is megnyílt és életükbe, fiatalságukba vezettek el minket szinte kézenfogva történeteikkel, muzsikálásukkal, énekszavukkal, fáradó tagokkal járt táncukkal.

Köszönet a gyűjtőknek, akiknek munkája nem volt hiábavaló. Köszönet mindenkinek, akik életük kincseit további megőrzésre fölajánlották nekünk. Köszönet azoknak, akik a Katalógust elkészítették és a támogatónak, hogy lehetőséget adott minderre.

Gyűjtők: Begovácz Rózsa, Csátity Branko, Grisnik János, Knipf József, Matusek László, Sárosácz Mihály, Szávai József, Végh Andor, Vélin Veszna, Vizin Antus és még többek, akiknek sajnos nem tudtuk meg a nevét...

Adatközlők: Aga Boąnjak-Večanin, Aga Maguąić, Agota Golubič, Ana Boąnjak-Titrič, Ana Dudaą, Ana Lovkovič, Ana Lukić, Ana Sebenji, Andro ©imac, Anica Horvat Prevoz, Anica Jemrić Stipanov, Anica ©tandovar, Anica Semeljac, Antun Horvat, Antun Krekić, Antun Vizin, Bela Abraham, Bela Pijuković, Bertalan Vizin, Đurka Trezin, Đuro Raľić, Elizabet Pijuković, Erľa Kovačević, Erľika Vizin, Franjo Bibić, Gizela Abraham, Gizela Prčić, Ilija Raľić, Ivan Polič, Ivo Bogdan, Ivo Boąnjak, Ivo Đurak, Ivo Horvat, Ivo Kunovski, Jana Havaąi, Jana Jagić, Jana Silović, Janja Kovač, Janja Mandić Gorjanac, Jela Stričković, Jelica Pijuković Prčić, Jozo Ardai, Jozo Iąpanović, Kata Mačkova, Kata Prčić, Kata Vučeta, Katica Mamuľić, Krista Vizin Prčić, Ladislav Matusek, Magdolna Daraboą, Mara Fučkar, Marica Antalović, Marica Gojak, Marica Madlić, Marica Semeljac, Marija Bartulov Varga, Marija Daraboą, Marija Heveąi, Marija ©imić, Marija Vilanji, Mariąka Jakobivić, Marko Boąnjak, Marko Drventić, Marko Kis-Szabó, Marko Maguąić, Marko Pančić, Marta Ivesić, Marta Velin Mandić, Martin ©aą, Mate Jagić, Milan Popović, Milica Klaić-Tarađia, Miąo Jozin, Pavo Boąnjak, Pavo Gadanji, Ruľa Borbaą, Ruľa ®arac, Stipan Borbaą, Treza Miloą, Valerija Kuljundľić, Vinko Bunjevac és még sokan a névtelenségben...

Készítők: Szávai József, Takács Róbert, Végh Andor, Vélin Veszna.

Támogató: Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Készült: 2003-2007.

A KATALÓGUS BŐVÍTÉSE
Bosnyák viseletek
Drávamenti sokac viseletek
A Katalógust folyamatosan bővítjük. Várjuk mindazok jelentkezését, akik saját anyagukat a Katalógus részére fölajánlanák.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium "Tengertánc" pályázatán elnyert támogatásból 2006-2007-ben a Katalógus jelentősen tovább bővült.
HOZZÁFÉRÉS
A Katalógus anyagai óriási adatmennyiséget (100 GB fölött) jelentenek. Ezért a jelen technikai viszonyok között nem lehetséges az egész anyaghoz az Interneten keresztül hozzáférni. Az érdeklődők DVD-n és CD-n juthatnak hozzá a kért anyagokhoz. A Katalógust non-profit szervezet hozta létre a Támogató (IHM) segítségével, nincsenek fizetett, főállású munkatársai, csak szabad idejüket erre áldozó önkéntesei. Az anyagokhoz való hozzájutás rendje kidolgozás alatt van. Mindezekért megértésüket kérjük.
TÁMOGATÓK
A Katalógus létrehozását egyszeri pályázati támogatás tette lehetővé. Ezért örömmel és köszönettel vesszük további támogatók jelentkezését, akik anyagi eszközökkel is hozzájárulnának a Katalógus bővítéséhez és ahhoz, hogy minden érdeklődő hozzáférhessen.

Impresszum
Webtárhely: RG Stúdió , Pécs. Webmaster: Szávai József és Takács Róbert.
Elérhetőség: info@tanac.hu