Posljednji update: 30.05.2004. 

Katalog: riznica domaćeg hrvatskog narodnog blaga    
1. AUDIO
Festivali (Dobro došli)
   1996-1999
   2000
   2001
   2002
   2003
Sakupljanja
   Bačvanski Šokci
   Bošnjaci
   Hrvati u Bosni
   Podravski Hrvati
   Podravski Šokci
   Muvački Šokci
   Podunavski Šokci
   Seoski Šokci  
   Rac-Hrvati
2. VIDEO
Festivali (Dobro došli)
   1999
   2000
   2001
Filmovi
   Film iz 1948.g.
   Hvatajte se...
   Preko Drave
Sakupljanja
   Bačvanski Šokci
   Bošnjaci
   Bunjevci
   Podravski Hrvati
   Podravski Šokci
   Seoski Šokci
3. FOTOGRAFIJE
Hrvatska
Mađarska
   Narodna nošnja Bošnjaka
   Narodna nošnja podravskih Hrvata
   Narodna nošnja podravskih Šokaca
   Narodna nošnja bačvanskih Šokaca
   Platna
 

Audio: razgovori, pjesme, glazba. Video: razgovori, pjesme, glazba, plesovi. Fotografije: narodne nošnje

Za ostvarenje digitalnih sadržaja koje prikazuje ovaj Katalog KUD "Tanac" je osvojilo potporu na natječaju "eVilág" koji je raspisalo Ministarstvo informatike i komunikacije 2002.g. Iza suhog, stručnog "digitalnog sadržaja" nalazi se višegodišnji sakupljački rad mnogih ljudi koji su vođeni entuzijazmom obilazili hrvatska sela u Mađarskoj da skupe još preostale dijelove ove mnogobrojne tradicije: plesove, glazbe, narodne nošnje, običaje i priče o nekadašnjem svijetu. Iza njih se nalazi mnogo stotina (možda više tisuća) kilometara, više stotina sati razgovora, puno-puno seoskih pragova nakon čijeg su se prekoračenja susreli sa čudom: sa oživljelom prošlošću, glazbom, pjesmama, plesovima, za koje do tada nitko nije pokazivao interes. Uslijed istraživanja prošlosti otvorile su se i ljudske duše: držeći nas takoreći za ruke, uveli su nas sa pričama, svirkom, pjesmom i staračkim plesom u svoj život, mladost.

Hvala sakupljačima čiji rad nije bio uzaludan. Hvala svima koji su blago svoga života predali nama na čuvanje. Hvala onima koji su sastavili ovaj Katalog i pokroviteljima koji su omogućili da se on ostvari.

Sakupljači: Ruža Begovac, Branko Čatić, Ivo Grišnik, Jožef Knipf, Ladislav Matušek, Mišo Šarošac, Jožef Savai, Andor Veg, Vesna Velin, Antuš Vizin i još mnogi čija imena nažalost ne poznamo...

Podaci sakupljeni od: Aga Bošnjak Večanin, Aga Magušić, Agota Golubič, Ana Bošnjak Titrič, Ana Dudaš, Ana Lovkovič, Ana Lukić, Ana Sebenji, Andro Šimac, Anica Horvat Prevoz, Anica Jemrić Stipanov, Anica Štandovar, Anica Semeljac, Antun Horvat, Antun Krekić, Antun Vizin, Bela Abraham, Bela Pijuković, Bertalan Vizin, Đurka Trezin, Đuro Ražić, Elizabet Pijuković, Erža Kovačević, Eržika Vizin, Franjo Bibić, Gizela Abraham, Gizela Prčić, Ilija Ražić, Ivan Polič, Ivo Bogdan, Ivo Bošnjak, Ivo Đurak, Ivo Horvat, Ivo Kunovski, Jana Havaši, Jana Jagić, Jana Silović, Janja Kovač, Janja Mandić Gorjanac, Jela Stričković, Jelica Pijuković Prčić, Jozo Ardai, Jozo Išpanović, Kata Mačkova, Kata Prčić, Kata Vučeta, Katica Mamužić, Krista Vizin Prčić, Ladislav Matušek, Magdolna Daraboš, Mara Fučkar, Marica Antalović, Marica Gojak, Marica Madlić, Marica Semeljac, Marija Bartulov Varga, Marija Daraboš, Marija Heveši, Marija Šimić, Marija Vilanji, Mariška Jakobivić, Marko Bošnjak, Marko Drventić, Marko Kis-Szabó, Marko Magušić, Marko Pančić, Marta Ivesić, Marta Velin Mandić, Martin Šaš, Mate Jagić, Milan Popović, Milica Klaić-Tarađija, Mišo Jozin, Pavo Bošnjak, Pavo Gadanji, Ruža Borbaš, Ruža Žarac, Stipan Borbaš, Treza Miloš, Valerija Kuljundžić, Vinko Bunjevac i još mnogi koji su ostali bezimeni...

Sastavljači: Jožef Savai, Robert Takač, Andor Veg, Vesna Velin.

Pokrovitelj: Ministarstvo informatike i komunikacije u Mađarskoj.

Sastavljeno: 2003-2004.

PROŠIRIVANJE KATALOGA
Narodna nošnja Bošnjaka

Narodna nošnja podravskih Šokaca
Katalog se neprekidno proširuje. Očekujemo prijavu svih onih koji bi ponudili svoje materijale Katalogu.
PRISTUP
Katalog sadrži ogroman materijal (iznad 100 GB). Zato pored sadašnjih tehničkih mogućnosti cijeli materijal nije dostupan preko Interneta. Zainteresirani mogu dobiti materijal na CD-u i DVD-u. Katalog je ostvaren uz pomoć pokrovitelja (Ministarstvo informatike i komunikacije), ostvarila ga je nonprofitna organizacija. Nema svoje plaćene suradnike, samo svoje dobrovoljce koji su svoje slobodno vrijeme žrtvovali za ostvarenje Kataloga. Redoslijed pristupu materijala još je pod izradom. Molimo Vas za razumijevanje.
POKROVITELJI
Ostvarenje Kataloga omogućila je jednokratna potpora na natječaju. Stoga očekujemo prijave i drugih pokrovitelja koji bi s materijalnim sredstvima doprinjeli proširivanju Kataloga i tome da bi svi zainteresirani mogli doći do tih materijala.

Impressum
Web: EUNet 2000 Kht., Pečuh. Webmaster: Jožef Savai  i Robert Takač.
E-mail: info@tanac.hu