DUNJE RANKE

Omiljeni ples obično starijih ljudi. Sastoji se od mješovitog kola muškaraca i žena (prvi dio) i od parnog plesa muškarca i žene (drugi dio). U prvom dijelu plesači koračaju u zatvorenom kolu na lijevu i desnu stranu držeći se kao u Kolu (2.1). Na drugi dio melodije muškarci sa svojom partnericom s desne strane naprave jedan poluokret na desno i na lijevo (2.2) i tako stižu ponovno na polaznu točku, u zatvoreni krug. Pri okretu hvatanje je isto kao u Tanacu (ruke žena nalaze se na ramenima muškaraca, a ruke muškaraca na strukovima žena).

Pod istim imenom, sličnom melodijom i danas postoji jedan ples u krugu, koji se pleše po cijeloj Srbiji i na sjevernom dijelu Hrvatske (Dunje ranke, Duneranka). Srbi u Mađarskoj također ga poznaju kao ples u krugu. Međutim, bošnjačke su Dunje ranke sporije, plešu se na gajdašku melodiju, ponekad ih prati višeglasno pjevanje, te predstavljaju prijelaz između Kola i Tanaca. Svi, od kojih smo prikupljali podatke (u Ati, Poganu, Salanti), spominju ga kao jako stari ples, kao ples mladosti svojih baka i djedova (to znači 80.g. XIX.st.). Stoga ga ne možemo smatrati novopreuzetim (u tome se razlilkuje od ostalilh plesova srpskog podrijetla, koji su se od početka 20.-ih g., nakon srpske okupacije Južne Mađarske, proširili među domaćim Hrvatima i Srbima). Gledajući i strukturu plesa (prvi dio: zatvoreno kolo; drugi dio: ples u paru) dosta je rijetka pojava; sličnu strukturu ima poznati srpski ples Srpkinja, ali je to glazba i koreografija poznatih skladatelja (I.Bajić i N. Vulko-Varadanin) iz 1902.g. (sakupljač ne može biti dovoljno oprezan; godine 1902. Béla Bartók je u Temešmonoštoru snimio na fonograf glazbu Srpkinje kao narodnu plesnu melodiju, iako je njen skladatelj bio student na istom godištu peštanske Glazbene akademije kao i Bartók).

Kao paralelu možemo spomenuti svadbene plesove podravskih Hrvata. Vezanu formu kola dvojica kolovođa narušavaju time što izdvajaju nevjestu (ili neku drugu ženu), odnose je u krug, te tamo plešu s njom u paru. Bošnjačka varijanta plesa Dunje ranke predstavlja prijelazno stanje između Kola i nastajućih parnih plesova; sličan proces pretpostavljamo i u slučaju Tanaca.

GLAZBA

VIDEO

thumb 01 Kolo.png   thumb Kolo 1 2.jpg