ROTKVE

Ponegdje se spominje kao Hopa-cupa, ali ga stariji nazivaju Rotkve, prema pjevanom stihu (Rotkve, rotkve, rotkve, na tavanu rotkve...). To je baranjska varijanta onog plesa koji je poznat u Srbiji i kod pomoriških Srba pod imenom Zaplet. Način vezivanja i prostorni oblik isti je kao i kod plesa Kukunješće. Među motivima nalazimo i takve koji su slični originalnom (13.1, to većinom plešu stariji), ali ima i novijih (13.2). Ples počinje udesno i kreće se u desnu stranu, kao i ostali, od Srba preuzeti, plesovi. Mnogobrojni se stihovi pjevaju na njegovu jednostavnu melodiju; među ovima mnoga odgovaraju srpskom originalu (Hopa, cupa, skoči, da ti vidim oči...).

Zajedno s plesom Kukunješće i Vranjanka (Srpsko kolo) općenito je rasprostranjen među Hrvatima i Srbima u Mađarskoj, ali isto i po cijeloj Srbiji.

U Ati su ga još i 50-ih g. radije plesale djevojke, momke je tako trebalo uvući u ples.

GLAZBA

VIDEO

 thumb 13 Rotkve.png   thumb Rotkve.jpg