Magyarországi horvát népcsoport. Korábban a Dráva mentén két faluban laktak (Kásád és Alsószentmárton), de utóbbiból kiköltöztek, többségük Beremend és Siklós településekre.
Tánchagyományaikra a körtáncok mellett a virtuóz, aprózó lépésekkel járt páros táncok jellemzők. Dalaik, zenéik, táncaik és népviseleteik számos eleme őrzi még az őshazai örökséget.